Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA       |       HAKKIMIZDA       |       HİZMETLERİMİZ       |       İSTANBUL SMMM ODASI       |        TÜRMOB       |        İLETİŞİM

Vergi Takvimi               Pratik Bilgiler             Resmi Gazete                T.C. Kimlik No                İnternet Vergi Dairesi               Dilekçematik               KDV Sorgulama               E-Beyanname            E-Bildirge

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    DUYURULAR / YAZILAR
    MÜKELLEF BİLGİ PANOSU
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    SMMM ODALARI
    TİCARET SİCİL GAZETESİ
    MORTGAGE
    KOSGEB MEVZUATI
    TEK DÜZEN HESAP PLANI
    BASEL II
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    ATATÜRK KÖŞESİ
    İSTANBUL REHBERİ
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI
    YARGITAY KARARLARI
    DİLEKÇEMATİK
    İLETİŞİM FORMU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
»
Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
»
Emlak Vergisi Oranları
»
Fatura Düzenleme Sınırı
»
Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
»
Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN
 

RESMİ GAZETE

  GÜNCEL MEVZUAT


Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (20.02.2018)

GİB e-Fatura Duyuruları (19.02.2018)

2018 Yılında Yurtİçi-Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (19.02.2018)

(I)Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin ÖTV’nin İade Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (15.02.2018)

Yeni Hizmet-İnternet Vergi Dairesi T.C Kimlik Numarası Giriş Ekranlarından “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) İle “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” Verilmesi Hk.; (15.02.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (15.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (13.02.2018)

SGK İlave Altı Puanlık İndirim Duyurusu (13.02.2018)

Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk. (12.02.2018)

2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresi Uzatıldı. (12.02.2018)

e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu 1.8 (10.02.2018)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller Ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11190 (10.02.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru: (09.02.2018)

Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru; (08.02.2018)

Türmob: E-Fatura Uygulaması Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (07.02.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (07.02.2018)

SGK’dan PTT Memuru Tebligatına İstinaden Sigortalılık Tespiti (06.02.2018)

2017 Dönemi Basit Usul Beyanname Verme Kılavuzu Hakkında Duyuru ; (06.02.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 314)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 381) (06.02.2018)

SGK İlişiksizlik Belgeleri Sirküleri (06.02.2018)

SGK Genelgesi 2018/6 Sahte Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri (05.02.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11333 (03.02.2018)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Gelir Vergisi Beyan Dönemi Başladı. (02.02.2018)

Basit Usul Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru; (02.02.2018)

TÜRMOB: 3 No’ lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Uygulaması Başlıyor (01.02.2018)

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür Yayınlandı. (01.02.2018)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/98 (01.02.2018)

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (31.01.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) (31.01.2018)

Şubat Ayı, SGK Çalışma Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır? (30.01.2018)

Türmob Defter Tasdik Duyurusu (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/5 (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/4 (29.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/3 (29.01.2018)

TÜRMOB:SGK’ya Bildirim Maktu Aylık Ücret Üzerinden Yapılmalıdır. (26.01.2018)

Sahte E-Postalara Dikkat! (25.01.2018)

VUK 491 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 491) (25.01.2018)

SGK Genelgesi 2018/2 2018 Yılı Prime Esas Kazançlar (24.01.2018)

Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2016/14, K: 2017/170 (24.01.2018)

Anayasa Mahkemesi Kararı E 2017/150, K: 2017/162 (24.01.2018)

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2018 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11212 (24.01.2018)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97 (24.01.2018)

GİB DUYURU: KDV İadesi Talebi Girişi , GMSİ hesaplama ve KDV İstisna Belgesi İşlemleri (23.01.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin SON GÜN 31 OCAK 2018 (23.01.2018)

696 Sayılı KHK'nın 127 nci Maddesi Kapsamında Damga Vergisi ve Harç İadesine İlişkin Uygulama hk. (20.01.2018)

SGK Genel Talimat (Asgari İşçilik) (20.01.2018)

KDV İadesi Talebi Girişlerinin Google Chrome Aracılığı İle Yapılması (19.01.2018)

Kamu İşyerleri ile Ters İşyeri Kodu Tanımlanan Özel İşyerlerinin Belge Verme Süresinde Yapılan Değişiklik (19.01.2018)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulamaya Amasya, Bartın ve Çankırı İllerinde Başlanılması (19.01.2018)

Kamu İhale Tebliği (No: 2018/1) (19.01.2018)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2018-3) (19.01.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 4. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2018 (18.01.2018)

Ceza İnfaz Kurumlarında Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılan 4/C Sigortalıları İçin Düzenlenecek Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgeleri Hakkında Duyuru (17.01.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (16.01.2018)

ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu (16.01.2018)

TÜRMOB:01/01/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (15.01.2018)

2018 Gelir Vergisinden İstisna Yurtiçi Harcırah Tutarları (13.01.2018)

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları (13.01.2018)

Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) (13.01.2018)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 57) Parasal Sınırlar ve Oranlar (13.01.2018)

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (13.01.2018)

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (12.01.2018)

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (12.01.2018)

e-SMM ve e-Müstahsil Makbuzu Uygulamaları Hakkında Duyuru (11.01.2018)

3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi (11.01.2018)

Staj Sürelerinin Emeklilikten Sayılmasına İlişkin Duyuru (09.01.2018)

E-Arşiv Başvuru Kılavuzu (09.01.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (09.01.2018)

2018 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (06.01.2018)

ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu (05.01.2018)

Defter Beyan Sistemi Kullanma Yetkisi hk. TÜRMOB Açıklaması (04.01.2018)

2018 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (04.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/32 (04.01.2018)

Defter - Beyan Sistemi 1 Ocak 2018 Tarihi İtibariyle Açıldı. (03.01.2018)

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete’de Yayımlandı. (02.01.2018)

Vergisini Zamanında Ödeyen Mükelleflere 1 Ocak 2018 Tarihinden İtibaren % 5 Vergi İndirimi Uygulaması Başladı. (02.01.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı İhaleleri İle Alt İşveren İşçisi Olarak Çalıştırılan Sigortalılara İlişkin Aralık/2017 Ayı Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Erken Verilmesi (02.01.2018)

SGK Genelgesi 2017/30 Tebliğ İşlemleri ve Süreler (02.01.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödeme Dönemi Başladı. (02.01.2018)

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (02.01.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (02.01.2018)

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2017/11177 (02.01.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 82 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Uzatılması ile Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranları ve Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar BKK 2017/11176 (02.01.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16) (31.12.2017)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) (31.12.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 382) (31.12.2017)

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 56) Değerli Kağıtlar (30.12.2017)

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (30.12.2017)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2017/1 (30.12.2017)

BKK 2017/11171 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (30.12.2017)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) (30.12.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 490) (29.12.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) (29.12.2017)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) (29.12.2017)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) (29.12.2017)

                                       

BARAN ARSLAN, SMMM

Adres:
     Deniz Abdal Mah. Kızılelma Cad. Babaanne Apt N:2/14 Fındıkzade Fatih / İSTANBUL
Tel:           0212 - 632 26 75
Faks:
        0212 - 632 22 36
E-Posta:  baran_arslan@arslanmuhasebe.comHer hakkı saklıdır. 2011 www.baranarslan.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com